• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is:

 

BEAUX JOURS 

 

Postadres:                                                       Vestigingsadres

Postbus 96046;                                                Johan Hofmanstraat 25

1006 EA AMSTERDAM                                    1069 KD AMSTERDAM

 

Telefoonnummer: 020 23 900 53; 

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 75 200 643

Btw-identificatienummer: NL 219 751 341 B01

 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT BEAUX JOURS? 

BEAUX JOURS kan de volgende persoonsgegevens van de gebruikers van de website door middel van de betreffende formulieren wanneer de gebruiker de website bezoekt, zich registreert en/of aanmeldt, online een bestelling doet, contact opneemt met BEAUX JOURS of deelneemt aan een actie van BEAUX JOURS:

 

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Adres
 4. Telefoonnummer
 5. Geboortedatum
 6. Geslacht

 

 

Alle persoonsgegevens die BEAUX JOURS verzamelt zijn afkomstig van de betrokkene, behalve de contactgegevens die eventueel door vrienden of familieleden aan ons worden verstrekt, voor de verzending van een cadeaubon of ander geschenk. 

 

 

MET WELK DOEL VERWERKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS? 

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden verwerkt met de volgende doeleinden al naargelang de toepassing:

 

 • Het beheer en de verwerking van de aanmelding op de website. De aanmelding betekent de profilering van de navigatie van de gebruiker op de website. Die profilering bestaat uit het gebruik van de persoonsgegevens van de klant en de informatie van diens navigatie zoals producten die hij/zij heeft bekeken of aan de winkelwagen heeft toegevoegd, de bezochte delen van de website, de locatie om de persoonlijke voorkeuren en/of interesses te beoordelen teneinde de klant de content van de website, aanbiedingen, diensten en producten die bij zijn/haar profiel passen aan te bieden.
 • Het beheer en de verwerking van de online aankoop. We gebruiken de persoonsgegevens van de klant om hem/haar zijn/haar bestelling te kunnen verwerken en bezorgen, hem/haar via e-mail en/of sms op de hoogte te brengen van de situatie van de bestelling. 
 • Beheren en via e-mail, sms of de post verzenden van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en aan het profiel, de interesses en behoeften van de betrokkene als klant aangepaste informatie. De verzending van deze informatie betekent de profilering van gebruikers. Deze bestaat uit het gebruikmaken van de persoonsgegevens, de historie van hun aankopen, indien van toepassing, en de informatie over de navigatie op de website, om bepaalde kenmerken betreffende hun persoonlijke voorkeuren te beoordelen teneinde hen de bij hun profiel passende commerciële berichten te bieden. 
 • Beantwoorden aan de uitoefening van de rechten op inzage, rectificatie, verwijdering en bezwaar en aan vragen en klachten. 
 • Beheren van de meldingsdienst voor wanneer een bepaald kledingstuk verkrijgbaar is op de website. 
 • Beheer en afgifte van verkoopbewijzen: digitale bon en/of verkoopfactuur.

 

 

HOELANG BEWAREN WE DE GEGEVENS? 

BEAUXJOURS bewaart de persoonsgegevens enkel gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is rekening houdend met de behoeften om een oplossing te kunnen bieden voor aangelegenheden en problemen die zich voordoen, verbeteringen uit te voeren, diensten te starten en te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard kunnen worden tijdens een redelijke periode, zelfs nadat de betrokkene niet langer gebruik maakt van de diensten van BEAUX JOURS of niet langer gebruik maakt van de website. Na deze periode worden de persoonsgegevens geblokkeerd en verwijderd van alle systemen van BEAUX JOURS. 

 

 

WAT LEGITIMEERT ONS OM DE GEGEVENS TE VERWERKEN?

BEAUX JOURS heeft de volgende legitieme gronden om persoonsgegevens te mogen verwerken: 

 

Uitvoering van de overeenkomst

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene is de uitvoering van een koopovereenkomst. In dit opzicht is de betrokkene verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien die gegevens niet worden verstrekt is de verwezenlijking van de koop niet mogelijk.

 

Wettelijke verplichtingen

Het beheer en de uitgifte van de verkoopfactuur is gebaseerd op de wettelijke verplichting van BEAUX JOURS in haar relatie met de klanten.

 

Toestemming 

In verband met de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene de instemming daarmee, indien deze is verleend:

 

 • Beheer van de registratie op de BEAUX JOURS. 
 • Beheer van de verzending van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en persoonsgerichte, aan het profiel van de betrokkene aangepaste informatie.
 • Beantwoording aan de uitoefening van de rechten van inzage, rectificatie, verwijdering en bezwaar, vragen en klachten door de betrokkene. 
 • Beheer van de meldingsdienst betreffende de verkrijgbaarheid van artikelen op de website. 
 • Beheer en afgifte van de volgende verkoopbewijzen: digitale bon en verkoopfactuur. Als de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de tussen hem/haar en BEAUX JOURS gesloten koopovereenkomst. 

 

Gerechtvaardigd belang 

In verband met de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene het gerechtvaardigde belang van BEAUX JOURS:

 

 • De profilering door middel van de navigatie op BEAUX JOURS verricht door een daarop geregistreerde gebruiker en al die gebruikers die hun gegevens voor ieder ander doel hebben verstrekt. 
 • De profilering voor de verzending van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en persoonsgerichte, aan het profiel van de betrokkene aangepaste informatie. 
 • De verzending van tevredenheidsenquêtes over de door de klanten van BEAUX JOURS gekochte producten om hun mening te kunnen vragen en deze producten te kunnen verbeteren. 

 

 

AAN WIE MOGEN WE DE GEGEVENS DOORGEVEN? 

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven/vermeld aan de volgende geadresseerden:

 

 • Overheidsinstanties en -organen wanneer de fiscale en arbeidswetgeving, de regels betreffende de sociale zekerheid of elk ander toepasselijk normenstelsel dat vereist. 
 • Ondernemingen die belast zijn met de verwerking van gegevens, zoals koeriersbedrijven.

 

BEAUX JOURS verkoopt onder geen beding gegevens van klanten aan derden. 

 

 

HOE BESCHERMT BEAUX JOURS DE PERSOONSGEGEVENS? 

De website gebruikt technieken voor de beveiliging van de informatie zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en crypto grafische mechanismen, dit alles met als doel de onbevoegde toegang tot de gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen. Om deze doelstellingen te bereiken gaat de gebruiker ermee akkoord dat BEAUX JOURS gegevens verkrijgt met het oog op de authenticatie van de toegangscontroles. 

 

Daarnaast vindt elke transactie via de website plaats via veilige betalingssystemen. De vertrouwelijke betalingsgegevens worden rechtstreeks en versleuteld (SSL) aan de desbetreffende entiteit doorgegeven.